Aïllament, qualitat de vida i estalvi

Al llarg de 24 anys, Aïllaments Pirineu ha prestat serveis a la construcció, ramaderia i a la indústria i tant la seva experiència acumulada com la satisfacció dels seus clients, li han donat un valor afegit que els anima a continuar proposant noves formes de col•laborar a qui necessiti realitzar obres per millorar l’eficiència energètica a casa, protegir la seva nau industrial o millorar la qualitat de vida amb un correcte aïllament acústic.

En aquesta ocasió, Josep Maria Puig, gerent de l’empresa, ens dóna algunes pistes sobre els serveis o beneficis que es poden aconseguir amb una bona feina d’aïllament.
Hi ha tres conceptes bàsics que és bo tenir en compte per entendre els avantatges d’aïllar. En primer terme, que els recursos naturals es poden esgotar, per tant cal cuidar-los. En segon lloc es pot estalviar diners i tercer i que és molt important, es contamina menys.


Una altra cosa que també és important considerar, és que qualsevol construcció es pot aïllar. “No importa que sigui una construcció nova o molt antiga. En totes hi ha alguna solució que reportarà beneficis per als seus propietaris, per l’estalvi que poden arribar a tenir. I no només en termes econòmics, sinó que també en qualitat de vida, com en els casos d’un aïllament acústic”, indica Josep M. Puig.

Un col • lectiu que també es pot beneficiar amb l’aïllament, es la ramaderia i l’agricultura, aïllant les granges amb poliuretà, col•laborem amb el benestar animal, desapareixen les condensacions, s’estalvia amb calefacció, el bestiar té menys calor a l’estiu, per tant contribuïm a que hi hagin menys baixes, allarguem la vida de les teulades tant de les granges com dels coberts agrícoles, i a la vegada les protegim de les inclemències meteorològiques, vents, pedregades pluges, etc. etc.

Els preus de les obres d’aïllament poden variar per factors com els metres quadrats de la construcció, la densitat i gruix de l’aplicació del poliuretà o si és d’una cel•la tancada o oberta.

A l’actualitat, un dels factors que més es considera a l’hora de comprar o fer alguna obra a casa, és el tema de les normes ecològiques que compleixen o deixen de complir els materials utilitzats per aïllar.

El poliuretà compleix les normes ecològiques establertes? “Totalment. El fet d’utilitzar aquest material als habitatges fa que el consum d’energia sigui menor. I per altra banda, si considerem que el cicle de vida del poliuretà és de 50 anys, s’obté un balanç molt positiu ja que es disminueix l’emissió de gasos que produeixen l’efecte hivernacle”, conclou Josep M. Puig.

Comparteix