Aïllament acústic

La contaminació acústica cada vegada és un factor desestabilitzant de les nostres vides, afectant-nos en els llocs de treball, d’oci i fins i tot a casa nostra.

Per aquest motiu des de Aïllaments Pirineu treballem per la millora del confort acústic dels nostres clients, analitzant cas per cas, dissenyant i executant l’aplicació de l’aïllament acústic que millor s’adapta en cada cas.