Aïllament tèrmic

Aïllar permet estalviar molta energia. Amb la rehabilitació de les façanes i la teulada l’estalvi de calefacció pot arribar fins a un 53%.

Així mateix, aïllar és respectar el medi ambient, perquè limitem el consum de recursos energètics i reduïm les emissions dels gasos d’efecte hivernacle.

També es molt important tenir present que aïllar és sinonim de confort i salut, tant en règims de calor com de fred. Fins i tot en situacions molt extremes, l’aïllament ajuda a mantenir unes condicions confortables de temperatura i humitat dins de la vivenda.

EL POLIURETÀ

Els sistemes de poliuretà són bàsicament el conjunt de dos components, poliol i isocianat, que mitjançant reacció química entre ambdós donen lloc a l’escuma de poliuretà. La producció de l’escuma rígida de poliuretà per projecció té lloc in situ, en el mateix lloc de la instal·lació, emplenant màquines mòbils per a la dosificació y mescla dels components.

Característiques i avantatges

L’escuma de poliuretà té una alta capacitat d’aïllament tèrmic que no s’aconsegueix amb cap altre material aïllant habitualment utilitzat. Aquest fet la converteix en el producte més elegit entre la gran varietat de materials aïllants que competeixen en el mercat dels aïllaments.

El seu ús permet aïllar tèrmicament i impermeabilitzar en una sola operació, oferint avantatges significatius davant d’altres sistemes, com per exemple:

  • lleugeresa.
  • gran adherència sobre els materials habitualment utilitzats en construcció i indústria.
  • baixa absorció d’humitat.
  • fàcil aplicació.
  • gran resistència a l’envelliment.
  • estabilitat davant de carburants, oli mineral i àcids. És químicament neutre.

Classificacions

L’escuma rígida de poliuretà és un material combustible. No obstant, existeixen escumes de poliuretà classificades des de M1 fins M4, segons norma UNE 23 727, havent d’aplicar-se unes o altres d’acord amb el risc a que vagin a ser sotmeses.